12/15

Najaar 2022

Onderzoek naar ‘customer journeys’ van thuiswerkers

Echt observeren, meebeleven, doorvragen: dat doen we in de Customer Journey Onderzoeken. Daarmee zoeken we via observaties drempels, gebeurtenissen, gedragingen en interacties die deelnemers ervaren tijdens hun reis per auto én een duurzaam alternatief. Zo krijgen we veel inzicht in onbewuste gedragingen. En kunnen we beter inschatten wat nodig is voor gedragsverandering. De eerste onderzoeken over thuiswerken en fietsen zijn in het najaar afgerond.