1/15

11 maart 2022

Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest

Samen Eindhoven Noordwest duurzaam bereikbaar houden. Daar tekenden 27 partijen op vrijdag 11 maart de Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest voor. Nodig, want ook daar neemt de drukte op de wegen toe. Brainport Bereikbaar en Brabant Mobiliteitsnetwerk zorgden samen voor een van de eerste acties: het aanbieden van een mobiliteitsscan aan werkgevers. Eind november werd het complete concept maatregelenpakket bekend.